(Svenska)
.
Kundinloggning
Anmäl dig vårt nyhetsbrev

Få senaste nyheterna och viktig information om Workforce Management

Integration till ProMark – ProHost

ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön

ProHost är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar.

Integration med ProMark

ProMark är ett Workforce Management system som hanterar löne- och produktionsrelaterade data. Genom att ProMark integreras med bakomliggande system, som HR-, löne- och ERP-system, förser ProHost dessa system med data vilket möjliggör ökat kundvärde.

ProHost är ProMarks integrationsmodul och erbjuder en stor mängd standardintegrationer samt ytterst avancerade konfigurationsmöjligheter baserat på relevanta tekniska lösningar.

ProMark är ett användarvänligt verktyg för insamling, presentation och distribution av data, och genom integration med övriga system ökar effektiviteten i hela värdekedjan betydligt. Korrekt och aktuell data handlar om vad som händer här och nu. Med överblick och precis information skapas ett verksamhetsverktyg som ger kontroll och gör det möjligt att reagera, styra och korrigera snabbt.

Med andra ord gör ProMark det möjligt att öka kvaliteten och aktualiteten hos:

 • planeringsdata
 • produktionsdata
 • närvarodata
 • frånvarodata
 • lagerdata och
 • kostnadskontroll

– på alla nivåer.

Ofta kommer en lösning baserad på bara ett system att uppvisa brister i en eller flera affärskritiska delprocesser. En lösning bestående av välintegrerade och ändamålsenliga system ger ett betydligt flexiblare och mer effektiv stöd för företagets affärsprocesser. Det visar erfarenheten. Och det är det vi gör!

Kombinationen av ProHost och Mark Informations erfarenhet gör uppsättningen av en välfungerande integration mellan ProMark och andra system till en trygg och tillförlitlig aktivitet som kommer att stötta företagets affärsprocesser över tiden.

Fördelar vid integration med ProMark

Affärskritisk information blir tillgänglig när den behövs och utan risk för fel och förseningar. Samtidigt elimineras en rad administrativa rutiner inom löneberäkning, produktionsplanering, inköp, logistik, lager, försäljning, ledning m.m.

Våra system binder samman de moderna affärssystemen med verkliga händelser, och på så sätt skapas synergier genom att våra kunder får ett solitt och faktabaserat beslutsunderlag i hela verksamheten.

Med tillgång till rätt information i alla system optimeras förmågan att fokusera på det som är viktigt och att omedelbart anpassa verksamheten när oväntade saker inträffar. Alltså ett ytterst flexibelt och effektivt stöd för de affärskritiska processerna.

Ökad effektivitet

Effektiviteten i hela informationsflödet förbättras betydligt när olika administrativa system integreras. Det som tidigare var historisk rapportering om omständigheter vi ändå inte kan påverka, blir plötsligt aktiv information om det som händer just nu.

Övriga fördelar är:

 • färre manuella rutiner
 • färre fel vid överföring av data
 • snabbare information
 • bättre effektivitet
 • snabbare reaktion på avvikelser och oväntade händelser

Mark Information har mer än 400 kunder, och överallt integreras ProMark med ett eller flera av kundens bakomliggande system – och alltid med lön.ProMark har för närvarande standardintegrationerna enligt nedan. Kontakta oss gärna om du inte hittar ditt system i listan – en integration kan redan vara på väg alternativt skapar vi en!

Lönesystem

3P-løn
Agda
ASPECT/4 løn/HR
AXO Royal
BAS/400
Carat Lön
Concorde XAL
DAC
DA-løn
Dataløn
Epos-løn & HR
Flex
Formula Lønn & Personal
Hogia Lön
HR4
HRM Software
HR-plus

HR-plus maps
Huldt & Lillevik
IBS-Løn
Kontek
Lessor
M*LØN/LEC-Løn
Mapics
MoorePay
Movex
MR-Løn/KMD Perspektiv
MS Dynamics AX
Multi+
Multiløn Erhverv (MLE)
Multiløn Maxi PROMIS
Multisoft
NVPAS
P’borough

PA-Lön
Personec L
Personec S
PI-Lön
POL
Sage
SAP-HR
SAP-Lön
SLS Fravær
SLS Løn

SnowdropKCS
SPCS Lön
Svensk Lön
Tieto Persona lønn
Visma
VIVALDI Lønn & Personal

 

ERP- & HR-system

Agresso
ASPECT/4 Industri
ASW
BAAN
BAS/400
BPCS
Concorde XAL
IBE
IFE
IFS
Infor ERP LN
 
Instant.SAP
JBA
Jeeves
Jobscope
Mapics
MFG-Pro
Mitrol
Movex
MS Dynamics AX
MS Dynamics NAV
Multi+
Nevada
Promis
SAP R/3 PP & PM
Sage
Scala
SnowdropKCS
Spektra
Success Factors
Supersys
Workday

 

Telefonsystem

CAX
Trio Present (seriellt og TCP/IP)

 

Teknologier

Filutväxling:

Kommaseparerad, - fast längd, XML, IDocs (till SAP)

Services (SOA):

WCF (Windows Communication Foundation) SAP.Net Connector

Databas-/tabelutväxling:

DB2/400, Oracle, MS SQL, Progress