(Svenska)
.
Kundinloggning

SAP-integration

Öka nyttan och värdet av din SAP-installation

SAP Certified Integration with SAP Applications

ProMark hanterar verkliga händelser på en mer detaljerad nivå än SAP. I ProMark kan varje resurs och händelse (personal, maskiner, material eller externa resurser) planeras, följas upp och justeras. Ändringar rapporteras löpande tillbaka till SAP, med valfri frekvens utifrån verkliga händelser om är rapporterade i ProMark.

SAP Certified Integration with SAP S/4HANA®SAP planerar hur många resurser som krävs och som finns tillgängliga. Därefter skapas produktionsplaner baserade på efterfråga. ProMark samlar in, följer upp och möjliggör operativa förändringar i realtid på en detaljerad nivå.

ProMark bör ses som en komplettering och förstärkning av SAP, där SAP gör den övergripande planeringen och ProMark möjliggör operativ verksamhetsplanering samt omplanering på produktionsgolvet.

Maximal samverkan mellan ERP och verkligheten

 • 100% kontroll på produktionstid och tillgänglig arbetstid
 • Online registrering ger en exakt bild av verklighet och reducerar fel och efterarbete
 • Auto-job start och auto-job slut när de anställda arbetar lång tid på samma order, vilket reducerar manuell hantering och därmed minskar fel
 • Enkel och intuitiv rapportering i alla steg för de anställda
 • Möjlighet för online presentation av aktuellt produktionssituation via stora skärmar
 • Möjlighet till detaljerad bemanningsplanering ner på ordernivå
 • Möjlighet för en fullständig produktivitetsmätning på indirekt tid såsom rengöring, utbildning, möten etc. Registrering sker på samma sätt som övrig tid
 • Möjlighet för validering och rimlighetskontroll på alla registreringar, om det t.ex. har använts flera timmar än planerat
 • Möjlighet för jobbregistrering via mobila klienter såsom smartphones, handdatorer, pekdatorer och PC
 • Rapporter och Business Intelligence för analys och uppföljning av produktivitet och effektivitet fördelad på produktionsgrupper, avdelningar, order, anställda, etc. Beräknas som planerat produktionstid i förhållande till använd produktionstid
 • Endast EN skärmbild där cheferna får en överblick av registreringar, utför justeringar och godkänner avvikelser

Allt detta sker via modulen ProJob, med ökat värde för er verksamhet då ert ERP system kopplas till verkligheten. Ökad produktivitet, minskad administration och ett bättre resursutnyttjande är resultat vi ser hos våra kunder.