Analys

"Vi är fruktansvärt effektiva, har koll på lönekostnaderna och en hög succesrate". Perfekt om så är fallet, men när först du känner till tiden dina medarbetare faktiskt använder på arbetet, ja då kan bilden se annorlunda ut.

Ta en vanlig anställd i produktionen som tjänar 140 kr./timmen. Om han hållor längre lunch eller tar en ekstra rast, slutar han med att arbeta 3% mindre än förväntat per dag. Det är ju bara goda 13 minuter. Men har du samma historik på 400 medarbetare, då blir det ändå 2,7 mio. lönekronor årligen!

Frågan är vad du vill göra åt det?

Du har behov av ett automatiserat verktyg som kan hjälpa dig med at se inflationen i dina lönekostnader.

Ett verktyg som hjälper dig med att förstå orsaken till de ekstra löneutgifter, så att du kan justera, förbättra och leverera effektiva resultater.

ProMark Workforce Management levererar data i realtid med et effektivt rapporteringsmodul med över 100 standardrapporter och möjlighet för personliga expansioner. Ledningsverktyg som grafisk frånvaro-KPI och automatiserat simulering av planering och produktionsbudget ger goda möjligheter för resultatorienterat strategisk ledning.

Läs mer om analys här:

Med 35 års erfarenhet samt den riktiga IT-teknologin som kan smälta ihop med dina övriga IT-lösningar, skapar Mark Information öppenhet och läthet på utmaningarna.