Medarbetarportal

Överblick över resurser tillgänglig för medarbetare, ledning och produktion – här och nu!

ProPortal är medarbetarportalen som visar statistik och graferProMark användargränssnittet ProPortal ger många möjligheter. Beroende på uppgifter och ansvarsområden får de anställda tillgång till de olika delarna i ProMark medarbetarportal:

  • Registrering av närvaro och frånvaro
  • Översikt över t ex flextid, semester, sjukdom
  • Aktivitetsregistrering
  • Godkännande av frånvaro
  • Närvaroöversikt
  • Rättelse av registreringar

Med andra ord: self-service. Medarbetarna kan boka egen semester och få godkänd semesterplanerna av ledningen.

Godkännande av frånvaro och orsaker klaras nu ganska enkelt online.

Projektregistrering - dvs. rapportering av aktiviteter - är också gjort i en handvändning, i realtid eller som efterregistrering.

PROPORTAL VIA WebBPortal

ProPortal kan lätt integreras i företagets eget intranät via webdesignet. De enskilda delarna kan visas på intranätet, så det behövs inga andra portaler. Läs mer om medarbetarportalen ProPortal...

Inga fler drömmar om överblick!!

Med ProMarks olika moduler som t ex ProTime, ProAbs, ProReport och ProJect kan vi via medarbetarportalen hjälpa till med styrning, så det riktas specifikt till era behov.

Vi i Mark Information har 35 års erfarenhet och den rätta IT-teknologi som kan gå samman med dina övriga IT-lösningar, och därmed skapa överblick och snabb och riktig reaktion på utmaningarna.