Projektrapportering på ProPortal

Registrering av projekt- och aktivitetstid via portal – för alla medarbetare

Att ha hela underlaget för beräkningen av "vaggan till graven" kostnader på företagets produkter och tjänster är avgörande för att upprätthålla företagens lönsamhet. Med ProMarks enkla och intuitiva webbaserade projektrapportering, kan vi bidra till att ge svar på:

  • Om tiden (inklusive kontorspersonal) spenderas på rätt aktivitet?
  • Om pågående projekt (fortfarande) är lönsamma?
  • Om dina produkters kostpriser är korrekta eller om tjänstemännens tid faktiskt saknas i kostnadsberäkningen?
  • Om det är koll på de indirekta produktionskostnader?

På grund av den globala marknadssituationen är det avgörande områden att ha detaljerad kunskap om. Därför är det viktigt för företagen att ha de rätta verktygen för projektrapportering. 

ALLA MEDARBETARE KAN REGISTRERA

Alla medarbetare med tillgång till portalen kan nu registrera hur tiden används, via pc eller smartphone – på specifika order, aktiviteter, projekt eller underhålls- respektive serviceorder.

Registrerade data är omedelbart tillgängliga för planering och uppföljning på kontoret. Det blir därför mycket lätt att utföra projektrapportering för varje anställd och samtidigt göra det lättare för tjänstemän och chefer att göra avvikelserapporteringen.

Om registreringen tidigare skedde manuellt, uppnås både besparingar i administration och efterjusteringar, samt en mycket bättre och snabbare överblick av pågående arbete. Detta innebär att bolagets totala rapportering kommer att bli lättare och mer effektiv.

Projektrapportering på AKTIVITETER Och PROJEKT

ProPortal är en bra verktyg för projektrapportering.

De projekt som du vill spåra tid på kan ligga i princip inom alla delar av verksamheten: utveckling, planering, design, produktion, försäljning, service, osv.

Registrerade data kan t ex användas för intern beräkning av kostnader, övervakning av effektivitet eller extern fakturering.