Projektstyrning

Med ProJect-modulen i ProMark får du ett effektivt system för medarbetarregistrering på olika projekt och aktiviteter

Samtidigt får företaget ett enkelt system för projektstyrning och därmed en översikt av företagets projekt och aktiviteter.

Projekt och aktiviteter i ProJect skapas antingen direkt i ProMark eller importeras från andra system. Detta innebär att anställda kan registrera tid och status på olika projekt och aktiviteter genom en personlig webbportal, ProPortal.

PROAKTIV projektstyrning med projektstyrningsverktyget ”ProJect”

ProJect är ett viktigt styrningsverktyg som säkerställer att realtidsdata alltid är tillgänglig för effektiv projektstyrning. Data i ProJect kan användas för planering, löpande hantering och uppföljning av projekt.

På detta sätt har du kontroll på hela projektcykeln med ProJect.

De insamlade registreringarna kan användas som underlag för korrekta beräkningar av projekt och tillhörande kostnader, och för rapportering och analys som kan användas i den fortsatta projektstyrning och projektoptimering.

Den avgörande översikt

Förutom att du kan få en överblick över verksamhetens aktiviteter, ger ProJect mycket detaljerad kunskap om tidsåtgång och status för de olika projekten.

Medarbetarna kan infoga notat på projekten så som ”fördröjd”, ”planerad” eller ”före planen”. På det sätt har projektledningen alltid översikt över projektens framdrift, och var det krävs mer uppföljning än andra ställen.

ProJect är samtidigt integrerat mot ProTime som ger en översikt över arbetstid och frånvaro. På detta sätt ger ProJect tillsammans med ProTime en effektiv projektstyrning.