Tidredovisning utan stämpelklocka

Det moderne stempelur til tidsregistreringGlöm den gammaldags stämpelklocka och kort och spara tid och pengar med ett modernt system för ditt företags tidredovisning

Automatisk registrering med ProMark reducerar manuella fel, administration och ger korrekt lön. Som bonus får du korrekt frånvarorapportering för alla på tvärs av organisationen.

Digital STäMPELklocka

Den gammaldags stämpelklocka kan inte samla in data i realtid och ge kostnadseffektivitet. Få den bästa lösningen med din investering i ProMark, och välj själv om du vil registrera på elektroniska registreringsterminaler, t.ex. touch-terminal, med biometri, kort eller brickor, via webbportal eller mobil.

ProMark Workforce Management är utvecklat med ett ändamål: Vi reducerar dina lönekostnader och eliminerar manuella fel.

Enkel tidsregistrering är det första steget.

Men väljer du ProMark får du också möjlighet att styra närvaroplaner, styra tidsregistreringen samt:

  • Säkra kontrollen över lönekostnaden i komplet integration med dina övriga IT-system
  • Reducera risk, säkra spårbarhet och korrekt lönebehandling i förhållande till gällande kollektivavtal och lokala avvikelser
  • Optimera arbetsstyrkans produktivitet genom att reducera manuell och tidskrävande administration och därmed frigöra medarbetarna till mera värdeskapande aktiviteter.

Gör som de över 300 000 andra som dagligen använder ProMark utan gamla stämpelklockor.

Vår lösning är automatiserat och extremt lätt att använda. Vi levererar ett högkvalitativ lösning som ger dig möjlighet att fatta riktiga beslut.

Mark Information har 35 års erfarenhet av tidsredovisning, även helt tilbaka till perioden med stämpelklocka.