Tidrapportering

ProMark erbjuder unika verktyg för tidrapportering

Med ProMark kan ditt företag minimera tidskrävande hantering av tidrapporter. Borta med medarbetarens privata bokföring och registreringar i Excel. Med ProMark har ni ett enkelt och effektivt system för tidrapportering.

I ProMark kan ni utföra alla moment i anslutning till arbetad tid och medarbetarnas närvaroregistreringar. Från online-registrering genom attest till avslut av löneperioder, dokumentation och överföring till lönesystemet.

SPARA TID OCH PENGAR MED PROTIME

Med moduler som ProJect och ProTime är det effektivt och enkelt för verksamheten att göra tidrapportering.

  • Medarbetarna gör sin egen tidrapportering online
  • Alla medarbetare och chefer har tillgång till informationen
  • Optimering av produktionen och mindre administration vid återrapportering
  • Allokera rätt person för rätt uppgift, vid rätt tidpunkt

Tidrapportering skapar möjlighet att analysera vilka aktiviteter som kräver mest tid och flest resurser.

Genom att få överblick över tidsåtgången via ProMark, blir det möjligt att allokera rätt personal för de olika momenten. ProMark har skapats för att möjliggöra en effektiv och enkel tidrapportering. 

Läs mer om ProMark

Med 35 års erfarenhet av tidrapportering tillsammans med den riktiga IT-teknologin som kan smälta samman dina övriga IT-lösningar, skapar Mark Information överblick och snabb reaktion på förändringar.