Tidssystem

ProMark tidssystem sparar tid och pengar

ProMark med modulen ProTime är en online lösning för tidredovisning som minimerar administration och fel vid registrering av personalens närvarotid.

Via integration med lönesystemet automatiserar tidssystemet processerna för att skapa en korrekt lönelista.

  • ProTime samlar in data vid källan
  • Orsaker på frånvaro och sen eller tidig in- och utstämpling anges av medarbetarna direkt
  • Utvalda avvikelser ligger strax klar för attest
  • ProTime integreras standardmässigt med alla kända löne- och personalsystem

ProTime hanterar effektivt alla lagar, regler och avtal för de olika personalkategorier, och hjälper till att skapa överblick över gällande arbetstidsregler. Et komplett tidssystem.

TIDSSYSTEM med MÅNGA AnvändarGRänSSNITT

Med hjälp av ProTime registrerar personalen själva alla dagliga händelser så som in-/utstämpling och frånvaro via webbaserade portaler, användarvänliga terminaler, smarttelefoner och liknande.

Tjänstemän på fast lön behöver bara ange frånvaro eller avvikelser i smart kalendervy - och kan godkänna en vecka eller månad med ett par klick.

Tidssystemet ProMark är användarvänligt och intuitivt och ersätter administrativt tunga processer för tidrapportering och uppföljning.

I vår portal ger tidssystemet en snabb överblick på sjuk- och annan frånvaro i realtid och få svar och analysmöjlighet med hjälp av Frånvaro-KPI.

Kontakta oss och hör om möjligheterna med ProMark tidssystem och de olika moduler för tid och frånvaro, jobb och aktivitet, planering samt analys och rapportering.