Tidsystem

Minimera administration med ProMark tidsystem

ProMark modulen ProTime är en online lösning för tidredovisning som sparar tid och pengar genom att minimera administration och fel vid registrering av personalens närvarotid.

Tidsystemet integreras med lönesystemet och automatiserar processerna för att skapa en korrekt lönelista.

  • ProTime tidsystem samlar in data vid källan
  • Orsaker på frånvaro och sen eller tidig in- och utstämpling anges av medarbetarna direkt
  • Utvalda avvikelser ligger strax klar för attest
  • ProTime integreras standardmässigt med alla kända löne- och personalsystem

Alla lagar, regler och avtal för de olika personalkategorier hanteras effektivt i tidsystemet, och skapar därmed en online överblick över gällande arbetstidsregler.

MÅNGA AnvändarGRänSSNITT till tidsystemet

Personalen registrerar själva alla dagliga händelser så som in-/utstämpling och frånvaro i tidsystemet - antingen via webbaserade portaler, användarvänliga terminaler, smarttelefoner eller liknande webbgränssnitt.

Om företaget har tjänstemän på fast lön, har de tillgång til ProMark tidsystem i en smart kalendervy - och kan ange frånvaro eller avvikelser från schemat och sedan godkänna en vecka eller månad med ett par klick.

ProMark är ett användarvänligt och intuitivt tidsystem som ersätter administrativt tunga processer för tidredovisning och uppföljning.

Med hjälp av Frånvaro-KPI i vår portal kan man snabbt få en överblick på sjukfrånvaro och annan frånvaro i realtid och analysera orsaker og trender.

Kontakta oss gärna för ytterligare information om ProMark tidsystem och de olika moduler för tid och frånvaro, jobb och aktivitet, planering samt analys och rapportering.