Jobb & aktivitet

Jobb-, process- och projektregistrering för fullständig styrning av projekt och produktionsprocesser

Effektivitets- och kostnadsbesparande åtgärder är, som aldrig tidigare, en avgörande parameter för företagets ansträngningar att förbli lönsam och konkurrenskraftig.

Med ProMark kan företaget samla upp viktiga data i en automatiserad process. Det minskar inte bara företagets manuella rutiner utan ger aktuella och värdefulla insikter i egen verksamhet. Det ger företaget ett gediget och faktabaserat beslutsunderlag och förbättrar möjligheten att reagera snabbt på förändringar i efterfrågan eller kapacitet.

ProMark erbjuder följande moduler:

Projektregistrering: 
Tid- och aktivitetsregistrering på projekt och underaktiviteter

ProJect används i första hand av tjänstemän och ger den enskilde medarbetare möjlighet att registrera hur mycket tid de ägnar åt olika aktiviteter och projekt – och gör det möjligt att hålla tidsåtgången upp mot budgeten. Den enskilde medarbetaren registrerar på ett enkelt och intuitivt sätt tid samt eventuell status för projekt och aktiviteter – antingen kontinuerligt under arbetet eller i slutet av dagen eller veckan.

Projektregistreringen görs antingen på pc (portal), iPad eller mobiltelefon (app). Och med påminnelser (veckovis och/eller månatlig kvittens) kan det automatiskt övervakas om rapporteringen är i tid i förhållande till företagets faktureringsprocesser. De registrerade timmarna är omedelbart tillgängliga och ger konkret information om företagets verksamhet. Det effektiviserar genomförandet av projekt och aktiviteter och säkerställer grunden för efterberäkning och finansiell uppföljning.

Läs mer om ProJect.

Jobbregistrering: 
Insamling och validering av produktionskritiska data

ProJob är lösningen för att optimera företagets produktionsprocesser och relaterade kostnader.

ProJob säkerställer en smidig onlineregistrering av produktionskritiska parametrar direkt från produktionsgolvet som t. ex. jobb in och ut, antal producerade enheter och materialåtgång. Genom integration med ERP-systemet matas ProJob med produktionsplaner i form av order och operationer. Och de realtidsbaserade registreringarna återförs till ERP-systemet för kontinuerlig uppdatering av produktionsplanerna och efterkalkyler.

Via produktionsöversikten visualiseras både planerad och faktisk produktionsstatus på storskärmar eller på dator/läsplatta – i realtid. Det ger överblick över framsteg på order, och problem och potentiella förseningar kan identifieras tidigt så att företaget kan agera innan det är för sent.

Med ProJob får företaget detaljerad överblick över användningen av personal, maskiner och material samt orsaker till avvikelser. Det säkerställer ett bättre utnyttjande av företagets resurser, minskar produktionskostnader och förbättrar leveranssäkerheten, vilket ökar företagets produktivitet. 

Läs mer om ProJob.