(Svenska)
.
Kundinloggning
Anmäl dig vårt nyhetsbrev

Få senaste nyheterna och viktig information om Workforce Management

Jobb & aktivitet

Produktionsstyrning och jobbrapportering – för fullständig styrning av produktionsprocesserna

ProMark är en unik och flexibel lösning för insamling av data och information direkt från fabriksgolvet. ProMarks är idealiskt för att kunna planera och överblicka resurser, material och personal. Du får beslutsunderlag för ledning och uppföljning i den dagliga planeringen.

Insamling av realtidsdata och produktionsplanering av processer som är kritiska för din mission

I alla företag är antaganden och intuition nödvändiga ibland men för att kunna dra fördelar den kunskap du har om produktionen måste du kunna basera dina beslut på fakta. ProMark ger cheferna för produktionslagen på golvet tillförlitliga fakta att utgå ifrån i den dagliga planeringen. Risken för att ta fel beslut minskar därmed.

  • Hur mycket tid har använts på en specifik order, arbetsmoment eller ett jobb och vem har utfört det?
  • Hur många enheter har producerats/kasserats?
  • Vilken status har en specifik order eller operation (pågående, avslutad, avbruten o s v.)?

Ögonblicklig omplanering

Förmågan att kunna reagera på en avvikelse i produktionsplanen – som t ex. maskinproblem, försenat material, frånvaro i bemanning – är en kritisk faktor i alla företag.

Med ProMark kan ni omedelbart justera i planer för optimalt och flexibelt utnyttjande av personal, maskiner och material – allt i realtid.

Ökad produktivitet

Genom att mäta värdeskapande och icke- värdeskapande arbetstimmar får du data för att öka produktiviteten där det behövs. ProMark ger dig den nödvändiga överblicken över varje steg i produktionsprocessen. Information som rapporteras är t ex.

  • Basera dina beslut på fakta från ProMarkStart och stopp i pågående arbeten
  • Inmatning och ändring av operativa villkor (t ex. ställtid, produktion)
  • Antal producerade enheter
  • Förbruk av material
  • Kvalitetsdata, t ex. SPC

All rapporterad information valideras för att uppmärksamma orsaker till avvikelser i t ex. kvantitet eller använd tid.

Integration med andra system

ProMark kan integreras nära med andra system som t ex. ERP, MRPII eller MES system. Detta ökar avkastningen på investeringen i andra affärssystem markant. Läs mer om integration.Sammanfattning av funktionalitet

Registrering av kvantitet Den enskilde anställde registrerar mängden av producerade och kasserade enheter. Den anställde kan samtidigt ange orsaken till att en enhet kasserats.
Materialförbruk Operatören rapporterar förbrukat material i den pågående operationen. Förbrukat material kan bekräftas i förhållande till ett definierat produktindex i ProMark.
Registrering av mänskliga och maskinella resurser Tillför en dimension i registreringen oberoende av den enskilde anställde. Här insamlas tid för maskiner och resurser.
Orderregistrering med Kanban Med utgångspunkt i den japanska Kanbantekniken, möjliggör ProMark decentral orderbeställning från enskilda registreringsterminaler. ProMark använder ett Kanbanregister med Kanbankort som installeras. Modulen säkerställer att endast en beställning är aktiv per Kanbankort. Normala rutiner för registrering av pågående arbete kan användas vid Kanbanorder.