Uppsamling av tid på arbetsuppgifter och projekt

I ProJect kan medarbetarna registrera deras tid på olika projekt och arbetsuppgifter. Det gör det möjligt att följa upp på tidsåtgången och ger ett exakt underlag för eventuell fakturering av de olika projekten

Medarbetaren registrerar enkelt egen tid för projekt på mobilenMed ProJect registrerar den enskilde medarbetaren enkelt egen tid för projekt, antingen kontinuerligt under arbetets gång eller i slutet av dagen eller veckan. Registreringarna görs på webb portal, pc eller mobiltelefon.

Som utgångspunkt är projekttiden kopplad till medarbetarens in- och utstämplingar, men modulen kan också användas av anställda som inte registrerar när de kommer och går. Alla registreringar kan delas upp i upp till åtta dimensioner som definierar t.ex. avdelning eller om det är fakturerbar tid eller inte. Förutom tidsåtgången går det att registrera projektens status, t.ex. "planerad" eller "fördröjd".

Projekten definieras i ProMark eller från andra bakomliggande system, till exempel ERP-systemet. Det går också att överföra budgetdata så att företaget kan hålla reda på om budgeten följs.

Om medarbetarna jobbar på samma projekt under en lång tid, kan de tilldelas ett ’hemprojekt’ så att tiden automatiskt redovisas på projektet och de behöver inte registrera det samma varje dag.

Veckoöversikt på närvaro- och projekttid

 

Aktuell information optimerar tidsåtgången

Registreringen av tidsåtgången skapar en överblick för den enskilde medarbetaren. Samtidigt har ledningen tillgång till full översikt över pågående projekt och kan få svar på frågor som:

  • Har man avsatt rätt tid åt projektdeltagarna i projekten?
  • Ägnas tiden åt rätt projekt?
  • Har man koll på de indirekta produktionskostnaderna?
  • Är de initierade projekten lönsamma?

Chefen får projektregistreringarna till godkännande, och både anställda och chefer kan få påminnelser om t.ex. saknade projektregistreringar eller brist på godkännande.

Bättre beslutsunderlag och korrekt fakturering

ProJect eliminerar den manuella administrationen av projekten och säkerställer att tidsåtgång och status på alla projekt samlas på ett ställe. Det ger överblick och värdefull insikt i egen drift som möjliggör:

  • Effektiv planering och genomförande av projekt
  • Hård budgethantering eftersom tidsåtgången fortlöpande kan hållas upp mot budgeten
  • Giltiga efterberäkningar då projektens kostnader kan beräknas mycket exakt
  • Snabbt och exakt faktureringsunderlag för kundleveranser eftersom arbetstiden och tidsåtgången dokumenteras noggrant