(Svenska)
.
Kundinloggning

Projekt- och aktivitetsregistrering i ProPortal

Registrering av projekt- och aktivitetstid via portal - för alla medarbetare

Att ha ett fullständigt underlag för att beräkna totalkostnaden på verksamhetens produkter och tjänster är viktiga för att upprätthålla verksamhetens lönsamhet. Med ProMarks enkla och intuitiva web-baserade projektregistrering, kan vi hjälpa till med att ge svar på:

  • Om nedlagt tid registreras på projekt?
  • Om rätt projekt används?
  • Om produkternas pris är korrekt eller om förkalkylen ska ändras, utifrån faktisk tidsförbrukning?
  • Om det är kontroll på de indirekta kostnaderna?

Svaren på dessa frågor har alltid varit relevanta, men desto mer aktuell idag - pga. den globala marknadssituationen – är de avgörande områden att ha rätt information om.

TYPER AV AKTIVITETER OCH PROJEKT

Projekt, man önskar att registrera tid på, kan ligga inom nästan alla delar av verksamheten: Utveckling, projektering, design, produktion, försäljning, installation, service, underhåll mm.

Och genom att själv definiera eller hämta projekt från andra system i verksamheten blir den faktiska kunskap så specifik eller generell som man själv önskar. De registrerade aktiviteter och tider landar i den kategorin de kom ifrån, dvs. på specifik tillverkningsorder eller projekt. Därifrån kan de användas till t.ex. efterkalkyl, uppföljning på effektivitet eller extern fakturering.

Veckoöversikt i ProPortalAlla MEDARBETARE KAN REGISTRERA

Varje medarbetare med tillgång till portalen via egen eller gemensam PC, via intranät, kan nu registrera vad deras tid används till – specifika order, aktiviteter, projekt eller service och underhåll som ska faktureras slutkund.

Veckoöversikt i ProPortal

 

VAR OCH NÄR sker REGISTRERINGEN?

Projektregistrering for en dagDet står fritt om man önskar att all arbetad tid registreras för den enskilda medarbetaren, eller bara relevant projekttid.

Registrering sker enkelt, intuitivt och snabbt i en skärmbild, och kan göras löpande i förhållande till de olika arbetsuppgifter eller i en klump i slutat av dagen.

Registrerade data är omedelbart tillgängliga för planering och uppföljning på kontoret.

 

MERVÄRDE

Verksamheten uppnår en värdefull kunskap om den egna driften och möjligheten till uppföljning på nuvarande och framtida arbetsuppgifter och rutiner.

Samtidigt ger ProPortal möjlighet att tillhandahålla mer funktionalitet och information för de medarbetare som nu registrerar.

Om registrering tidigare har gjorts manuellt, uppnås både besparing av tid till administration och handpåläggning, samt en långt större och mer effektiv överblick över pågående aktiviteter.


ROLLER I PROPORTAL

ProPortal stödjer olika roller i relation till ansvarsområde: projektmedlem, arbetsledare och chefer. Fler relevanta roller kommer att läggas in med tiden, men rollerna och funktionerna kommer alltid att tilldelas på ett sätt så att ingen installation eller utbildning krävs.

De mer avancerade funktionerna i ProMark kommer fortfarande att tillgås via den kraftfulla Windows klienten.