(Svenska)
.
Kundinloggning

Overall Equipment effectiveness – ProOEE

Övervakning av både planerad och faktisk produktionsstatus – i realtid

ProOEE är en lösning från Mark Information som gör det möjligt att övervaka både planerad och faktisk produktionsstatus i realtid. ProOEE passar för alla typer av produktion och hjälper företaget att se till att personalen arbetar med rätt uppgifter och att arbetet utförs enligt planeringen.

PLANERAD OCH FAKTISK PRODUKTIONSSTATUS I REALTID

Produktionsöverblick på storskärmPlanerad och pågående produktion synliggörs och utifrån urval av de anställdas tidsregistreringar och produktionsresultat visualiseras aktuell status för varje produktionsenhet. Med ProOEE kan man alltså skapa grunden till att kontinuerligt säkerställa att resurserna används på rätt sätt och att informationen om vad som bör göras finns tillgänglig för alla.

Den tid och de faktiska produktionsresultaten uppdateras i realtid och kan jämföras med vad som är planerat. Problem och potentiella förseningar kan alltså identifieras tidigt. Och företaget kan agera innan det är för sent.

FÖRDELAR

En av fördelarna med ProOEE är att man kan exponera produktionsdata på stora skärmar/monitorer ute i produktionen. Produktionsansvarig personal kan också använda lösningen för övervakning av just sin del av produktionen.

I många företag använder man paneler för att visualisera status på produktion och projekt. De kan vara baserade på utskrifter som hängs upp eller på status som skrivs direkt på en skrivtavla. Ofta är den informationen redan föråldrad när den kommer upp på tavlan och visar därför en inaktuell status.

Med ProOEE kan man i realtid upptäcka skillnader i produktionen som driftstopp, brist på personal och material. På så sätt kan man justera tidigt och se till att beställningen levereras i tid och att arbetet utförs enligt vad som planerats.

Produktionsöverblick på tablet för arbetsledaren

ProOEE kan konfigureras, filtreras och sorteras efter kundens önskemål. Man kan ha upp till 10 kolumner med information om orderinformation och bl.a. visa följande:

  • Schemalagda timmar
  • Faktiska timmar
  • Körtid
  • Återstående tid
  • Status (t.ex. produktion eller avbrott)
  • Bemanning
  • Planerat slutdatum
  • Tid för färdigställande

ProOEE visar både planerad och faktisk produktionsstatus i realtid. Man kan publicera ProOEE i olika format: på stora skärmar eller på datorer, läsplattor och smarttelefoner. ProOEE är extremt flexibelt och kan lätt anpassas till behoven hos enskilda produktionsenheter och ger en uppdaterad bild av produktionsstatus i olika medier.

OPTIMAL ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS RESURSER

Med ProOEE kan man övervaka produktionen, eller projekt, i realtid så att man alltid har uppdaterad information när man ska fatta beslut. Man kan se om beställningar, arbetsinsatser och projekt följer planeringen eller om det finns någon avvikelse som beror på maskinfel, brist på personal, brist på material eller liknande.

ProOEE är rätt lösning för alla som vill försäkra sig om att de använder sina resurser optimalt. Resurser som inte utnyttjas kan leda till förlorade affärer, som förmodligen inte kommer tillbaka. En försening på grund av ett avbrott är svår att hämta in, åtminstone utan att drabbas av extra kostnader och extra belastning på personal och maskiner.