Rapportering på byggarbetsplatser – ProConstruction

ProConstruction är en digital tidsredovisningslösning utvecklad specifikt för bygg- och anläggningsindustrin.

ProConstruction för byggarbetsplatserMed ProConstruction kan företaget samla in arbetstid, tillägg, kilometerersättning, traktamente och annan typ av information direkt från byggarbetsplatserna. Samtidigt inkluderar lösningen också funktionalitet för att hantera godkännanden och vidare bearbetning av data.

Lösningen stöder två sätt att registrera:

 • Förmansregistrering (t.ex. ackord)
 • Medarbetarregistrering
   

Förmansregistrering

Förmansregistrering gör det möjligt för förmannen att ange tid för ett specifikt projekt/aktivitet/ ackordsarbete för alla anställda i teamet samt eventuella tillägg.

Tiden jämförs med normal arbetstid per dag och säkerställer att alla timmar redovisas. Förmannen kan också göra ändringar i flera registreringar på en gång, t.ex. flytta dem från ett projekt/aktivitet till ett annat.

Förmansregistrering ger överblick

De rapporterade timmarna utgör grunden för ersättning till anställda och lösningen stöder 3 olika satser:

 • Förskott: Grundlön per timme
 • Uppräkning: Förskottet kan justeras med jämna mellanrum med en uppräkning som täcker alla inblandade anställda och alla timmar från och med det specifika ackordet
 • Slutlön: Slutlönen är den slutliga justeringen för att utgöra det överenskomna beloppet för arbetet. Detta täcker också alla involverade anställda och alla timmar – och avslutar det specifika ackordsarbete
   

Tidrapport för medarbetarens registreringar

Medarbetarregistrering 

Medarbetarregistrering sker i den digitala ‘tidrapporten’ där medarbetaren registrerar sin egen tid och arbete samt tillägg, körsträcka och traktamente via pc, surfplatta eller mobiltelefon.

En samlad observationsvy ger förmannen eller HR/lönekontoret möjlighet att göra en slutlig kontroll av registreringarna innan valideringen och överföring till lönesystemet.

Medarbetarens tidrapport ->
 

Smidig administration av arbetstid och korrekt data för lön och fakturering

Med ProConstruction kan företaget optimera processen för att samla in arbetstid på byggarbetsplatserna. Resultatet är snabbare och mer exakt insamling av medarbetarnas arbetstid för både ersättning, redovisning, maskinbokföring och mer.

På så sätt ger ProConstruction en rad fördelar för företaget:

 • Minimerar användningen av resurser
 • Minimerar antalet fel
 • Förbereder data för löneutbetalning
 • Förbereder data för kundfakturering
 • Tillhandahåller korrekt information för effektivare hantering av storskaliga projekt