(Svenska)
.
Kundinloggning

Modul för passerkontroll – ProAccess

ProAccess är ProMarks elektroniska passersystem som säkerställer att rätt personer har tillträde till rätt platser

ProAccess - elektroniskt nyckelsystemProAccess är ett elektroniskt passersystem som ersätter manuella nyckelsystem. ProAccess hanterar alla dörrar i företaget och kombineras antingen med PIN-kod, magnetisk kortläsare, chipläsare, proximityläsare, biometriläsare eller en mix av olika varianter. Alla dessa alternativ är personliga och varje gång en dörr öppnas registreras detta. Det är också möjligt att bevilja besökare tillträde under en avgränsad tid.

Vid dörren anges det om man ska använda kort eller PIN-kod eller om båda ska användas, samt om den anställde har behörighet att öppna dörren.

På ett företag med många besökare kan det vara fördelaktigt att ytterdörren är olåst under dagtid. ProAccess kan då ställas in för att hålla dörren olåst under en given tidsperiod. Efter att dörren första gången öppnats manuellt hålls den olåst med hjälp av ProAccess. Det säkerställer att dörren inte låses upp förrän den första personen har kommit till jobbet.

ProAccess är ett användbart verktyg för att säkerställa att endast rätt personer har tillträde till de berörda avdelningarna. Dörröversikten i ProAccess tillåter användaren att se vilka anställda som har passerat genom vilka dörrar på företaget och därmed snabbt få en överblick över vem som är var. Dessutom kan alla dörrar öppnas/stängas centralt. Dörrar kan också anslutas till företagets brandlarm så att de öppnas och stängs automatiskt i händelse av brand.

ProAccess passerkontroll - här med proximity läsareI  händelse av obehörigt tillträde kan man via ProAccess ta reda på var det ägde rum. Man kan i förlängningen tvångsöppna och stänga dörrar, och all information registreras så att man har full kontroll över var och när dörrarna har öppnats. ProAccess är inte ett larmsystem, men kan vara ett bra komplement.

ProAccess är en webbaserad klient-/serverprodukt. Tillträdeskontrollen sköts från en central eller decentraliserad databas och eventuella ändringar i konfigurationen träder i kraft omedelbart. ProAccess kommunicerar via
lokala nätverk (LAN) eller fjärrnätverk (WAN). I händelse av strömavbrott och/eller nätverksfel fungerar ProAccess fortfarande och alla data som registreras offline överförs till databasservern så snart anslutningen är återställd. Samtliga dörrenheter är konfigurerade med ett UPS-batteri, så att systemet fortfarande kan köras utan extern strömförsörjning.

Helt integrerat med ProMark

ProAccess är en modul i ProMark och använder samma register över företagets anställda och samma grafiska intuitiva gränssnitt. Gränssnittet hänger alltså ihop med ProMark och man behöver inte två separata system för att hantera tillträdesrättigheter och in-/utstämplingstider. Samma identifieringsmedia kan användas både till tillträdeskontroll och till in-/och utstämpling.

Systemet kan ställas in så att man inte kan öppna en dörr förrän man har registrerat sin avtalade tid i ProMark, t.ex. vid en ProTerminal i entrén. Det bidrar till att avtalade mötestider registreras.

Förbättrad säkerhet och fullständig överblick

ProAccess förbättrar säkerheten för ditt företag. De anställdas säkerhet och stöldskyddet optimeras och dessutom underlättas det dagliga arbetet på företaget när man inte längre behöver använda nycklar. Med ProAccess får du full kontroll över din verksamhet.

Nyttan med ProAccess visar sig främst i den enkla administrationen och kontrollen av vilka som kommer till företaget. Om medarbetare ska ha tillträde till en ny del av företaget behöver de inte en ny nyckel, utan det räcker med att ändra deras rättigheter i ProAccess. Dessutom slipper man risken för och besväret med nycklar försvinner eller blir stulna.