Planering

Skapa en optimal plan med minskad administrativt arbete

Det kan vara en komplicerad och tidskrävande uppgift att säkerställa att rätt resurser är tillgängliga när det behövs. Det finns ofta många element att ta hänsyn till i planeringen: 

 • Medarbetarnas närvaro och planerad frånvaro som semester
 • Arbetstidsregler, kollektivavtal och lokala överenskommelser
 • Medarbetarnas kvalifikationer
 • Bemanningskrav i förhållande till vad som ska göras
 • Medarbetarnas önskemål till förändring av arbetstid och/eller semester
 • Budgeterade timmar
 • Dynamik i efterfrågan som påverkar bemanningen
 • Plötslig frånvaro som sjukdom, möten eller liknande

Med ProMarks verktyg till planering får företaget stöd till att skapa en optimal plan med minskad administrativt arbete.

TVÅ MODULER FÖR PLANERING: PROROSTER OCH PROSCHEDULE

ProMark erbjuder två planeringsmoduler som kan användas tillsamman:

ProRoster 

ProRoster är en webbaserad modul för bemanningsplanering baserad på schemacykler och medarbetarnas arbetstider

ProSchedule

ProSchedule stöder skiftplanering utifrån behovet för arbetskraft (och evt. kvalifikationer), varefter arbetspassen tilldelas relevanta medarbetare. ProSchedule ger också medarbetarna möjlighet till självbetjäning. 


GÖR BUDGET OCH PROGNOSER TILL EN DEL AV BEMANNINGSPROCESSEN

ProForecast - lønbudgetter og bemandingsbehov

ProForecast

Med ProForecast kan ni definiera prognos och budget i relation till bemanningsbehov och visualisera dessa för planeringsansvarig – både i ProRoster och ProSchedule

 


SPARA TID OCH PENGAR OCH FÅ ÖKAD FLEXIBILITET

Det finns många fördelar med att digitalisera planeringen:

 • Minskad administration genom effektivisering av rutinuppgifter
 • Reducerade lönekostnader (prioritera normaltid framför övertid)
 • Säkerställer att arbetstidsregler följs
 • Snabb omplanering vid ändrade förhållanden
 • Enkelt att hantera medarbetarnas önskemål om förändring eller semester
 • Självbetjäning för medarbetarna – och därmed decentraliserat planering mellan de anställda
 • Alltid uppdaterade och optimerade arbetsplaner
 • Realtidsdata för chefer, arbetsledare och den enskilda medarbetare