(Svenska)
.
Kundinloggning

Planering

Planering kan i princip delas in i två delprocesser:

  1. Identifikation av vad som skall uträttas (arbetsuppgifter/behov) och när (tidpunkt)
  2. Allokering av de resurser som skall utföra/täcka de arbetsuppgifter/behov som identifierats.

Resultatet av planeringen leder till exekvering, som dels omfattar förmedling av det planerade och hantering av eventuella avvikelser därifrån.

Det att finna och matcha de rätta resurserna (medarbetare) till en given arbetsuppgift hänger ofta samman med kunskapen om medarbetarnas kvalifikationer, arbetstider och övriga parameter så som överenskommelser. Resultatet är en plan med de arbetsuppgifter som skall utföras, vem som skall göra jobbet och tidpunkt.

Vid genomförande uppkommer avvikelser som måste omplaneras. Det kan vara nya arbetsuppgifter som tillkommer, befintliga som ändras eller medarbetare som blir sjuka etc. ProMark har information om varje enskild medarbetares kunskaper och kvalifikationer samt de lagar och regler som skall efterföljas.

I ProMark hanteras planeringen i två nivåer:

Komma/gå-planering Denna nivå i planeringen baserar sig på de existerande arbetstider som finns i ProMark samt på medarbetaren och dennes kvalifikationer.
Ekonomisk planering Denna nivå av planering kan användas som överbryggning. Här synliggörs de ekonomiska konsekvenser för en given plan. Med budget som bas och uppställda parametrar kan det tas fram förslag på hur den optimala allokering av resurser bör se ut.