Ärendehantering stärker din organisation

Rätt personal med rätt kompetens till rätt plats

Möjligheten att fördela rätt personal med rätt kompetens till rätt plats vid rätt tillfälle gör att alla (speciellt chefer) kan fokusera på att maximera effektivitet och prestanda.

ProMark Workforce Management erbjuds med flera alternativ för överblick. Översikt ger bättre beslut och möjlighet till åtgärder. Åtgärder som kan vara av avgörande betydelse att varorna levereras i tid, om det är vinstgivande, om det kan produceras aktuell dag. Eller vet vi lönsamhetskalkylen för våra tjänster eller projekt?

Informationerna presenteras på ett ordnat sätt som garanterar att överkapacitet och flaskhalsar är lätta att identifiera.

ProMark gör det enkelt att:

  • Anpassa arbetsscheman
  • Detaljplanera i realtid
  • Redovisa på aktiviteter, jobb, ärenden, projekt etc.
  • Efterrapportera och analysera
  • Minska manuell administration

Med ärendehantering optimeras arbetsbördan för hela bolaget och ger mycket god ROI.

ÄRENDEHANTERING SOM FUNGERAR

Inga fler drömmar om ärendehantering!

Med ProMarks olika moduler som ProJob, ProRoster, ProReport och ProJect kan vi hjälpa till med ärendehantering, så att det särskilt riktar sig till dina behov.

Mark Information har 35 års erfarenhet av ärendehantering och rätt IT-teknik som kan smälta samman med dina andra IT-lösningar och därigenom skapa en överblick och snabbt och korrekt svar på utmaningarna.