Bemanningsplanering med ProRoster

Effektiv och överskådlig bemanningsplanering

Det kan vara en tidskrävande uppgift att säkerställa att rätt resurser är tillgängliga när det behövs.

Med ProRoster kan företaget effektivisera sin bemanningsplanering och samtidigt säkerställa att arbetstidsreglerna följs.

TEAM-/ARBETSLEDARENS PLANERINGSVERKTYG

ProRoster är en webbaserad modul för bemanningsplanering. Modulen presenterar bemanningen i en överskådlig och intuitiv vy baserat på anställdas normala arbetstider. Varje planeringsansvarig kan själv välja vilken information t.ex. övertid, planerad frånvaro och resterande semester som ska visas i samband med planeringen.

Planeringen sker genom att anpassa medarbetarnas arbetstider – justera kom och gå tider – efter behov. Detta kan antingen göras för en enskild dag eller medarbetare, eller för flera medarbetare eller flera dagar i samme svep. Den planeringsansvarige kan också byta skift mellan anställda.

ProRoster - teamledarens verktyg för bemanningsplanering

Det kan planeras fler skift på samma dag för medarbetarna – både för samme funktion och för olika roller och därmed kanske en annan ersättning.

Den planeringsansvarige kan välja att se de tidsmässiga kon­sekvenserna av den preliminära planen, innan planen publiceras. På så sätt kan hen verifiera att planerad arbetstid ligger inom gällande arbetstidsregler.

Om fler planeringsansvarige arbetar med de samma anställda kan ProRoster också se till att inga planer överlappar och att den enskilde planeringsansvarige bara publicerar egna förändringar.

Alla planer sparas centralt i ProMark vilket ger möjlighet att följa upp planeringen från centralt håll. Det är också möjligt att se historik för tidigare perioder där de faktiska in- och utstämplingar visas. Detta gör det möjligt för den planeringsansvarige att se avvikelser från vad som planerades.

UPPDATERAD ÖVERBLICK ÖVER ARBETSPLAN

När planen är redo, blir den tillgänglig för anställda på webbportal och mobil. Medarbetarna har därmed alltid överblick över egna arbetstider samt åtkomst till att se egna saldon på semester och flexkonton. Och om planerna ändras kan alla som berörs få besked via påminnelser.

MINSKAD TID PÅ ADMINISTRATION OCH ÖKAD FLEXIBILITET

Med ProRoster får företaget ett flexibelt och användarvänligt planeringsverktyg som ger möjlighet för att flytta bemanningsplaneringen ut till arbetsledaren i den enskilde avdelning – nära den enskilda medarbetaren.

Det ger företaget ett antal fördelar:

  • Minskad administrativ tid i samband med planeringen
  • Möjlighet till styrning av tid i förhållande till företagets ram
  • Hjälp till att säkerställa att arbetstidsregler följs
  • Ökad flexibilitet vid ändrade förhållanden
  • Medarbetarna har alltid en uppdaterad överblick över egna arbetstider – också vid förändringar