(Svenska)
.
Kundinloggning
Anmäl dig vårt nyhetsbrev

Få senaste nyheterna och viktig information om Workforce Management

Bemanningsplanering

Rätt personal med de rätta kvalifikationerna och arbetsuppgifter vid rätt tidpunkt

Att allokera rätt personal med de rätta kvalifikationerna och arbetsuppgifter vid rätt tidpunkt borde vara självklart för bemanningsplanering för alla företag.

Med traditionella metoder tar det tid att planera och det är ett ständigt pusslande att få ihop det till en sammanhängande plan.

 • Bemanningskrav i förhållande till vad som skall göras
 • Medarbetarkvalifikationer
 • Närvaro och planlagd frånvaro och semester
 • Plötslig frånvaro som sjukdom och möten eller liknande
 • Medarbetarönskemål

Mark Information erbjuder ett flexibelt planeringssystem – ProRoster, som ger verksamheten möjlighet att effektivisera sin planering och uppnå överblick för optimalt nyttjande av resurser.

Fördelarna med bemanningsplanering

 • Sparade lönekronor – normaltid framför övertid
 • Minskad administration – rutinuppgifter effektiviseras
 • Realtidsdata för både ledare och medarbetare
 • Enkelheten att hantera medarbetarnas önskemål
 • Snabb omplanering vid ändrade förhållanden
 • Alltid uppdaterade och optimerade arbetsplaner

Med bemanningsplanering optimeras arbetsinsatsen i hela verksamheten och ger väldigt bra ROI.