Optimera planeringen utifrån prognoser och förväntad bemanning – ProForecast

Planering av rätt medarbetare för rätt jobb vid rätt tidpunkt handlar alltid om att ta hänsyn till ett antal olika element för att säkerställa bäst utnyttjande av företagets resurser.

Överblick över bemanning i förhållande till budgetProForecast gör processen mindre komplex och tidskrävande genom att visualisera bemanningen, prognos eller budget i planeringsvisningen – oavsett om ni använder ProRoster eller ProSchedule för personalplanering.

ÖVERBLICK ÖVER PLAN I FÖRHÅLLANDE TILL BEHOVET

Med modulen kan ni skapa och redigera prognoser eller kostnadsbudget för företaget och enkelt visualisera den budgetmässiga betydelsen av en viss plan – och simulera alternativ – innan planen publiceras. Detta gör det tydligt för planeringsansvarig om planen är i linje med budgeten.

 

DEFINIERA KONKRETA BEMANNINGSBEHOV

På samma sätt kan ni definiera behovet av personal timme för timme under dagen.

Genom att jämföra med antalet tillgängliga medarbetare kan ni snabbt bestämma om aktiviteten är över- eller underbemannat och planera personalen därefter.

Uppsättning av bemanningsbehov för varje timme på dagarna

GODKÄNNANDE – OCKSÅ AV ÄNDRINGAR

Ni kan också definiera en godkännandeprocess för planeringen utifrån budget och prognos. Det säkerställer att även ändringar som görs senare måste godkännas av en behörig person. Det kan t.ex. vara en ökning av bemanning utifrån justerad prognos på speciella dagar.

BUDGETÖVERSIKT FÖR LEDNINGEN

För att erhålla bättre uppföljning kan ledningen få tillgång till övergripande ekonomiska översikter.

Översikterna gör det möjligt att djupdyka i olika organisatoriska strukturer, exempelvis avdelning, och se en grafisk jämförelse av budget och prognoser i förhållande till den planerade användning av medarbetare och det faktiska utfallet.

BÄTTRE ÖVERSIKT OCH ÖKAD PLANERINGSEFFEKTIVITET

ProForecast gör planeringsprocessen enklare och mer exakt till stor nytta för företaget bland annat genom att:

  • Säkerställa tillräckligt med medarbetare för att slutföra alla order eller betjäna alla kunder
  • Ge en översikt över de rörliga personalkostnaderna så att ni enkelt kan anpassa dem till er kostnadsbudget – och därmed spara pengar
  • Ge möjlighet för att planera extra resurser för säsongvariationer så att företaget kan ta hänsyn till ökat behov genom att flytta om eller att kalla in mer personal