Gör produktionsplaneringen smidigare

  • Har du kallat in för mycket personal i förhållande till efterfrågan och produktionsbehovet? Det kostar!
  • Är personalen sjuk, och du måste tillfälligtvis kalla in fler medarbetare. Det kostar dig helt säkert!
  • Är det för få medarbetare i förhållande till förändringar i din plan? Det kostar dig!
  • Är du säker på att du planerar de rätta medarbetarna till uppdraget med de riktiga kvalifikationerna? Det kostar dig!
  • Har du kontroll på vem av medarbetarna som finns tillgängliga och inte är på kurs, har ledigt, är sjuka eller arbetat över den senaste tiden? Om du inte...Ja, du gissar rätt; Det kommer att kosta dig!

Att planera medarbetarna utifrån flera aspekter kan ta enormt lång tid, kan snabbt vara felaktigt och rent av frustrerande. Även med de bästa intentionerna uppstår fel, och förändringar ger med stor sannolikhet lägre produktivitet, ökade kostnader och utsätter verksamheten för faror. Det är alltid en konkurrent som kan ta över dina kunder!

ProMark Workforce Management ger chefen ett automatiserad planeringsverktyg - läs mer om ProRoster. Det ger din verksamhet möjlighet att i realtid ta hänsyn till kalla fakta, giv precis och trovärdig överblick över aktiviteterna på golvet och skapar samtidigt långsiktigt resultat.

Med produktionsplanering sparar du tid och pengar samtidigt optimeras arbetsinsatsen för din personal.

Koll på Produktionsplaneringen

Sluta med att gissa dig till din produktionsplan!

Med 35 års erfarenhet av produktionsplanering tillsammans med den riktiga IT-teknologin som kan smälta samman dina övriga IT-lösningar, skapar Mark Information överblick och snabb reaktion på förändringar.