Skiftplanering med ProSchedule

Schemaläggning baserat på företagets bemanningskrav

Det kan vara en komplicerad och tidskrävande arbetsuppgift att säkerställa rätt resurser i förhållande till det aktuella behovet av arbetskraft – speciellt inom företag med många timanställda med flexibla arbetstider.

Med ProSchedule kan företaget effektivisera skiftplaneringen/schemaläggningen och samtidigt hålla reda på eventuella krav på medarbetarnas kvalifikationer och att arbetstiderna uppfyller arbetstidsreglerna innan planen publiceras. Med artificiell intelligens (AI) i personalplaneringen blir det ännu enklare att skapa den optimala planen.

DEN PLANERINGSANSVARIGES VERKTYG

ProSchedule är webbaserad skift-/personalplanering. Modulen gör det enkelt att planera ett skift baserat på aktuella behov av arbetskraft vid specifika tidpunkter, under dagen eller perioden. Och planen kan naturligtvis löpande anpassas, om man t.ex. måste skala upp eller ner.

Planen byggs genom att definiera block av arbetspass som ska täckas av medarbetarna. Blocken sätts enkelt ihop med dra-och-släpp för att skapa hela schemat. När arbetspassen är etablerade bemannas de med relevant personal – samtidigt som lösningen tar hänsyn till både arbetstidsregler och frånvaro för individen samt eventuella krav på medarbetarnas kvalifikationer.

ProSchedule - den planeringsansvarigas verktyg för skiftplanering


Det kan planeras fler arbetspass på samma dag – både för samma funktion och för olika roller som kanske betyder en annan ersättning.

Om skiften inte bemannas i samband med planeringen eller om lediga arbetspass uppstår på grund av sjukdom eller annan frånvaro, kan de erbjudas relevant personal.

ProSchedule kan användas för fast anställda i kombination med timanställda. Modulen är därför mycket lämplig i branscher med många tillfälliga arbetare som inte arbetar på fasta skift, utan tilldelas timmar efter behov.

AI-optimerad skiftplanering

Med hjälp av AI kan den planeringsansvarige få presenterat ett planeringsförslag som tar hänsyn till prognos, arbetstidsregler och medarbetarnas kvalifikationer och önskemål.

Det gör det ännu snabbare och enklare att skapa den bästa planen och samtidigt bemanna i förhållande till behoven. Detta gäller givetvis även vid efterföljande anpassningar av planer t.ex. vid sjukdom eller vid oväntade spetsbelastningar.

SJÄLVBETJÄNING FÖR MEDARBETAREN

Självbetjäning för medarbetarenNär planen är redo distribueras den till de anställda så de aktuella vakterna alltid finns tillgängliga på både mobil och webbpor­tal. Om planen ändras, kan alla berörda medarbetare få besked via påminnelser.

Medarbetarna har enkel åtkomst att se lediga arbetspass de kan boka, samt att de själv kan byta och avstå deras pass. De kan också ange önskemål om semester och ledighet vilket avspeglas i ProSchedule när planen utarbetas.

MINSKAD TID PÅ ADMINISTRATION OCH ÖKAD FLEXIBILITET

Med ProSchedule kan schemaläggningen flyttas ut till arbetsledaren i den enskilde avdelning eller enhet. Och med möjligheter till självbetjäning får företaget ett bra underlag för att skapa en optimal skiftplan.

ProSchedule ger företaget följande fördelar:

  • Minskad tid på administration
  • Möjlighet för detaljerad styrning i förhållande till företagets operativa behov för bemanning
  • Enkelt att ta hänsyn till arbetstidsregler, kvalifikationer och medarbetarnas egna önskemål
  • Flexibel planering i förhållande till den aktuella situationen i produktionen och avvikelser
  • Med AI kan resursplaneringen effektiviseras ytterligare och säkerställa ännu bättre användning av arbetskraften
  • Enkel hantering av tillfälliga timanställda som tilldelas timmar efter behov
  • Medarbetarna kommer alltid ha en översikt över deras nuvarande schema och eventuella förändringar – och kan byta och sälja arbetspass
  • Lederna kan snabbt godkänna relevanta byta av arbetspass och andra aktiviteter, som medarbetarna gör via självbetjäning