(Svenska)
.
Kundinloggning

Webbaserad bemanningsplanering med ProRoster

Effektiv och överskådlig bemanningsplanering

Att säkerställa att rätt resurser är tillgängliga när det behövs kan vara ett komplicerat och tidskrävande pussel – speciellt i företag med många timanställda med flexibel arbetstid och tillfälligt anställda. Det finns ofta många element att ta hänsyn till i planeringen: 

 • Bemanningskrav i förhållande till vad som ska göras
 • Dynamik i efterfrågan som påverkar bemanningen
 • Kollektivavtal och lokala överenskommelser
 • Närvaro och planerad frånvaro som semester  
 • Önskemål från medarbetarna
 • Plötslig frånvaro som sjukdom, möten eller liknande

Med ProRoster kan företaget effektivisera sin bemanningsplanering, uppnå överblick och optimalt nyttjande av resurser .

Rätt medarbetare på rätt uppgift vid rätt tidpunkt

ProRoster är ett webbaserat planeringsverktyg som presenterar bemanningen i en lätt och intuitiv vy. Den planeringansvarige kan anpassa vyn så att relevanta uppgifter som övertid, resterande semester och liknande är synliga i samband med planeringen.

Planeringen sker genom att anpassa den enskilda medarbetarens arbetstid efter behov. Om flera planerare arbetar med de samma anställda, kan ProRoster också se till att inga planer överlappar. Och alla planer valideras centralt i ProMark vilket säkerställer att arbetstidsregler följs.

Den planeringsansvarige kan också välja att se de tidsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av den utarbetade planen, innan planen publiceras. Det ger möjlighet för stram styrning i förhållande till aktuell budget.

Bemanningsplanering med ProRoster

Självbetjäning för medarbetaren

Genom att öppna upp för självbetjäning via vår ProMobile-app får de anställda enkel åtkomst till att se sina egna arbetstider samt egna saldon på semester och flexkonton. Om planerna ändras kan alla som berörs få besked via påminnelser.

Medarbetarna har också åtkomst till att se lediga vakter de kan ta över och har möjlighet själv byta och sälja arbetspass via deras mobiltelefon. Samtidigt kan de ange önskemål om semester och ledighet, vilket återspeglas i ProRoster när planerna läggs. Och arbetsledaren kan snabbt avgöra om en önskan kan beviljas eller avvisas.

Bättre överblick, mindre övertid och ökad flexibilitet

Med ProRoster får företaget ett flexibelt och användarvänligt planeringsverktyg som ger möjlighet för att flytta planeringen ut ’på golvet’ – nära den enskilda medarbetar. 

Det minskar övertid och administrativ tid, ger bättre överblick och ökar flexibiliteten för både företag och de anställda.

VINSTER FÖR FÖRETAGET

 • Reducerade lönekostnader – normaltid framför övertid
 • Möjlighet till att beräkna den ekonomiska effekten av en plan (styrning i förhållande till budget)
 • Minskad administration – rutinuppgifter effektiviseras
 • Enkelt att hantera medarbetarnas önskemål
 • Snabb omplanering vid ändrade förhållanden
 • Alltid uppdaterade och optimerade arbetsplaner
 • Realtidsdata för chefer och arbetsledare

VINSTER FÖR DE ANSTÄLLDA

 • Säkerställer att arbetstidsregler följs
 • Mindre övertid, mindre stress och mindre sjuka medarbetare
 • Stödjer balans mellan arbete och fritid
 • Lättare att få sina önskemål uppfyllda
 • Självbetjäning uppmuntrar ansvar
 • Alltid uppdaterade och optimerade arbetsplaner
 • Realtidsdata för den enskilda medarbetar