(Svenska)
.
Kundinloggning

Tjänster i samband med ProMark

Från traditionell on-premise-lösning till Solution as a Service

Normalt sett är många företag beroende av ett fåtal nyckelpersoner på IT- och HR-avdelningarna som kan sköta den löpande driften, uppställningen och underhållet av ProMark. Det betyder inte bara att företaget är mycket sårbart, det innebär även att medarbetarna fortlöpande ska hålla sina kunskaper om ProMark uppdaterade. Därför erbjuder vi oss att vara IT- och HR-avdelningarnas förlängda arm.

Med våra ProMark tjänster kan företag samla hela ProMark-universumet i en komplett lösning som gör det enkelt för att påbörja moderniseringsresan. Vi kallar det ProMark Solution as a Service.

Läs mer om våra tjänster:

Customer Care ProMark Private Cloud Application Management Service SuperanvändarService HårdvaruService (HaaS)
Customer Care är en standardtjänst för er ProMarklösning ProMark Private Cloud Application Management Service SuperbrugerService HardwareService