(Svenska)
.
Kundinloggning

HårdvaruService

Undvika oförutsedda hårdvarukostnader

HårdvaruService - undvika oförutsedda hårdvarukostnaderSom företag måste ni kunna lita på att er IT-utrustning fungerar hela tiden. Men om utrustningen går sönder efter garantiperioden, kan det medföra ytterligare kostnader för reparation.

Med Mark Informations HårdvaruService har ni möjlighet att förlänga garantitiden för ProMark hårdvara till upp till 5 år. Därmed undviker ni oförutsedda reparationskostnader, vilket ger ökad säkerhet och större förutsägbarhet i IT-budgeten.

Förlängd garanti

All hårdvara från Mark Information levereras med en standardgaranti på 12 månader. Härefter utförs alla reparationer enligt gällande priser.

Genom att teckna ett avtal om utökad hårdvaruservice står vi för kostnaderna i samband med reparation – såväl arbetslön, reservdelar som frakt – med undantag för fraktkostnader för leverans av utrustningen till oss.

Vår HårdvaruServiceavtal omfattar:

  • LAN-terminaler som är mindre än 5 år gamla
  • Läsare och annan periferiutrustning som är mindre än 3 år gamla

Kan utrustningen inte repareras, kommer vi att ersätta det med något liknande.

Ökad trygghet och mer tillförlitlig IT-budget

Ett utökat avtal om hårdvaruservice ger er en rad fördelar:

  • Ökad trygghet i den dagliga driften
  • Inga oväntade kostnader för reparation och reservdelar
  • HårdvaruService kan köpas till både befintlig utrustning och i samband med köp av ny utrustning

Behöver ni snabbare svarstid än de normala fem arbetsdagarna från det att vi tagit emot hårdvaran, kan ni också köpa till ett utökat servicenivåavtal (SLA).

Med vår HårdvaruService kan ni optimera investeringen i ProMark. Ladda ner produktblad och läs mer.