(Svenska)
.
Kundinloggning

Analys av närvaro och frånvaro – ProAbs

ProAbs är ett verktyg för analys av de anställdas närvaro, frånvaro och övertid samt används för att ge stöd för regelbundna rutiner för sjukanmälningar och annan uppföljning

ProAbs strukturerar uppföljning av frånvaro

ProAbs strukturerar uppföljning på frånvaroProAbs är ett verktyg som ledningen och arbetsledare kan använda för att få en överblick av de anställdas frånvaro och övertidsmönster och få ett meddelande vid avvikelser. ProAbs fungerar utifrån kunddefinierade regler och varnar om gränser överskrids. I det läget startas ett fördefinierat arbetsflöde.

Företaget definierar en uppsättning av regler, till exempel att systemet ska upptäcka när en anställd har:

  • registrerat sjukfrånvaro
  • varit frånvarande (sjukfrånvaro) mer än 5 dagar
  • varit frånvarande (sjukfrånvaro) mer än 14 dagar

Om kriterierna uppfylls i regelverket startar det definierade arbetsflödet eller handlingsplanen.

Ledning får då möjlighet att aktivt hjälpa aktuella medarbetaren om det anses nödvändigt, och genomföra uppföljning. Systemet meddelar när företaget ska erhålla sjukintyg från en anställd, samt hjälper till att uppfylla kraven.

Fördelar med ProAbs

Funktionerna i ProAbs går helt enkelt ut på att bättra utnyttja den information om frånvaro och övertid som redan finns i systemet. ProAbs är ett kraftfullt verktyg som fungerar utifrån interna och användardefinierade regler, samtidigt som det följer gällande regelverk.

Det är viktigt att medarbetarna i ett företag trivs och att företaget lever upp till sitt sociala ansvar. Balansen mellan arbetsliv och fritid måste vara rimlig för att de anställda ska göra sitt bästa för företaget.

Med ProAbs kan man ge bättre stöd åt de anställda, både enligt gällande arbetsrätt och interna anställningsavtal och på så sätt genomföra proaktiva insatser.

Praktisk nytta

Med ProAbs har företaget ett strategiskt verktyg för att samla in och analysera data med fokus på följande områden:

  • Att förebygga sjukdom
  • Att främja tidiga insatser
  • Att hälso- och arbetsinsatsen samkörs bättre

Systemet har en förebyggande effekt. Genom att hålla ett öga på de anställdas balans mellan arbetsliv och fritid, kan man öka trivseln och få en generellt lägre sjukfrånvaro för företaget. Detta ökar produktiviteten, vilket är grunden för all sund affärsverksamhet och som avspeglas i resultatet.

De administrativa kostnaderna för sjukhantering reduceras avsevärt när man med ProAbs kan sköta de flesta av arbetsprocesserna.