(Svenska)
.
Kundinloggning

Påminnelser via e-post - ProNotify

Med hjälp av ProNotify kan ProMark skicka ut automatiska påminnelser med information om saknade registreringar samt oattesterade transaktioner. Detta förenklar för chefer och administrationen och ger ett bättre löneunderlag

skicka påminnelse och var proaktiv!

ProNotifyProNotify erbjuder automatiska påminnelser i form av individuella mail, sms eller meddelande i portal till medarbetare och arbetsledare/chefer när det saknas registreringar respektive attester i ProMark.

Det är möjligt att skicka ut påminnelser vid följande tillfällen:

  • saknade registreringar (in, ut, frånvaro, orsaker och projektregistreringar)
  • saknad kvittens för fullgjord period (för tjänstemän som endast avvikelserapporterar)
  • saknade attester
  • en specifik frånvaroorsak har använts
  • födelsedagar och årsdagar
  • larm på dörrar med passerkontroll
  • avslutade batchjobb som körts på servern
  • fel och felrapporter vid överföring av data till/från andra system (HR/lön/ERP)

Varje påminnelse sätts upp att automatiskt skapas och skickas baserat på ett antal dagar före och/eller efter löneperioden är slut.

En notifikation kan vara en påminnelse till alla medarbetare om att se till att göra klart sin registrering i ProMark innan perioden är slut.

En mer avancerad typ av notifikation är de individuella mail som kan skickas av en specifik händelse, eller alternativt, till medarbetare, arbetsledare och chefer baserat på att en viss typ av registrering har utförts/saknas eller att attest saknas. Innehållet i mejlen definieras i en mall innehållande variabel data för mottagare, avsändare samt det data som skal åtgärdas och som ProNotify har funnit vid sin genomgång av registreringar.

Det är möjligt att skicka påminnelser till en ställföreträdare, som är definierad i ProMark, och att utesluta påminnelser till anställda med tjänstledighet, så det inte skickas onödiga påminnelser som väntar på hantering.

Notifikationer kan skickas via ProPortal, e-post eller SMS, så att de når mottagaren på lämpligaste sätt.

Klara fördelar med ProNotify

Med ProNotify slipper löneadministrationen både besväret med att komma ihåg att skicka ut påminnelser, kanske upprepade gånger – samt att tid inte behöver läggas på saknad attest eller registrering. Det hela sker helt automatiskt på definierade tidpunkter.

Endast de arbetsledare som inte har gjort sitt jobb med att attestera transaktioner kommer att få en påminnelse. Det vill säga inga onödiga mail skickas, utan endast nödvändig information.

I ProNotify är det enkelt att definiera notifikationer, och man har fullständig översikt över skickade och schemalagda meddelanden.

Med denna hjälp att proaktivt färdigställa löneunderlaget, säkras att registreringar och attester sker i god tid innan perioden avslutas och ger därmed mindre tidspress i processen att generera lön.

Praktisk nytta

Med ProNotify får företagets löneadministration information när något inte är som det borde vara, vilket säkerställer att registreringar och nödvändiga godkännanden görs i tid - och detta även utan manuellt arbete. Korrekt och aktuell lön säkerställer de anställdas förväntningar på företaget.

Proaktiv anmälan till chefen om specifika händelser eller uteblivne händelser gör att cheferna inte behöver spendera onödig tid på att leta efter inkonsekvenser och därmed kan de fokusera på kärnverksamheten och uppfylla kunderna förväntningar.

ProNotify innebär ökad effektivitet i löneadministrationen och i företagets kärnprocesser.