(Svenska)
.
Kundinloggning

Kilometer- och utgiftsregistrering – ProMileage

När medarbetare är ute och kör i förbindelse med tjänsteresa, kan de ange sin körda sträcka och registrera övriga utgifter under utgiftsregistrering i portalen

ProMileage – kilometer- och utgiftsregistrering i portalen

Utgiftsregistrering i portalUnderstöd för att få ersättning för körda km i portalen finns i ProMark och innehåller bl.a. följande information:

 • Resans ändamål; ex kund eller leverantörsbesök
 • Datum för resan
 • Möjlighet till flera typer av ersättningsformer (skattefri/skattebelagt)
 • Antalet körda kilometer (Möjlighet att skapa fördefinierade rutter)
 • Målet med resan

Resan sparas elektroniskt för kontroll och godkännande av chef.

Utgiftsregistreringen innehåller bl.a.

 • Bilagsnummer
 • Datum för utlägg
 • Beskrivning
 • Konto
 • Belopp

Godkännande av kilometer och utgifterProMileage är ett enkelt redskap för alla organisationer och kräver ingen utbildning.

Användargränssnittet är Windows standard och alla funktioner är enkla att använda. De fördefinierade rutterna är till stor hjälp och säkerställer korrekta km antal.

Fördelarna med ProMileage

Med ProMileage understödjs alla utgifter i en och samma lösning – och är en integrerad del i ProMark.

Det ger bl.a. följande fördelar:

 • Reducerad administration
 • Integrerad godkännande
 • Automatisk överföring till lönesystem
 • Bra översikt för medarbetare och chefer

Praktisk nytta

Kostnadsrapport - snabbt och enkeltProMileage underlättar arbetsgången och sammanbinder enkelt medarbetare, chefer och administration vilket inte bara är tidssparande utan också ökar förtroendet.

Därigenom uppnår företaget en förenkling och effektiva administrativa processer, vilket direkt reducerar kostnader.

Användargränssnittet i ProMileage är enkelt och användarvänligt och skapar öppenhet och överblick i organisationen.

Uppsättningen kan skräddarsys till vad som ska visas för den enskilda medarbetaren eller avdelningen.