Korrekt lön i tid med digital tidredovisning

ProTime säkerställer korrekt registrering av de anställdas närvaro, frånvaro, tillägg m.m. och därmed skapas det exakta löneunderlaget

Korrekt lön i tid med digital tidredovisning - ProTimeProTime är ett online tidssystem som passar för alla typer av företag och stöder både tjänstemän, kollektivanställda och timanställda – oavsett om de har flextid, fast eller flytande arbetstid.

Företagets avtal och överenskommelser läggs upp i systemet och anpassas till den enskilda medarbetar­kategorin med olika parametrar. Efter det är det enkelt för superanvändarna att underhålla information om de anställda, regler för närvaroregistrering, godkännandeförfaranden, rapportering och löneöverföring.

Medarbetaren registrerar till exempel:

 • Kommit
 • Kom sent eller tillbaka (med orsak)
 • Gått
 • Gått tidigt eller sent (med orsak)
 • Frånvaro (tidigare/kommande) och orsaken som t.ex. externt möte, läkarbesök och VAB
 • Val av tillägg (antals- eller tidstillägg)
 • Början eller slut på lunch/rast
 • Ändra schema
 • Ändra avdelning
 • Ändra kostnadsställe

Företaget väljer vilka registreringar, t.ex. specifika orsaker till frånvaro eller övertid, som måste godkännas.

Registreringarna sker via webbportal, fasta terminaler, surfplattor eller smarttelefoner. Och medarbetaren får samtidigt tillgång till att se sina arbetstider och aktuella saldon för semester, flextid, ledighet mm.

Månadsöverblick i webbportal

ProTime har standardintegrationer till de mest använda lönesystemen. På så sätt kan godkända lön- och frånvarodata överföras i en automatiserad process.
 

Godkänning på mobilenKorrekt lön i tid med mindre administration

Med ProTime kan företaget automatisera en rad processer och på så sätt eliminera manuella arbetsinsatser för både anställda, chefer och löneadministration. Det medför: 

 • Sparad tid och minskade administrativa kostnader med upp till 3%
 • Överensstämmelse med gällande arbetsmarknadsregler, avtal och intern personalpolicy
 • Minskad risk för fel och förseningar i löneberäkningen
 • Möjlighet att minska frånvaron med så mycket som 25% med hjälp av riktade processer på bakgrund av ökad insikt i frånvaron
 • Ökad förtroende mellan företaget och dess anställda

ProTime kan ofta betala sig inom ett till två år beroende på företagets situation.

Vill du veta vad det är värt att få kontroll på tid, lön och frånvaro på ditt företag? Och hur snabbt kan ni räkna hem investeringen? Genomför testet och få svar omgående >>