Resor och traktamente – ProTravel

Enkel rapportering av bilresor och traktamente i ProPortal eller ProMobile

Med ProTravel kan de anställda enkelt registrera bilresor och traktamente i samband med tjänsteresor. Registreringarna görs på ProMarks webbportal eller på smartphone och blir sedan en del av den normala godkännandeprocessen. Eventuella ersättningar överförs till lönesystemet och om registreringarna är relaterade till en viss avdelning eller ett projekt kan de ligga till grund för fakturering till kunderna.

Användargränssnittet i ProTravel är enkel, intuitiv och kan skräddarsys till den enskilda medarbetaren eller avdelningen.

 

Rapportering af kørselRapportering av bilresor

Rapporteringen av resor i ProTravel innehåller bl.a. följande information:

 • Resans kommersiella ändamål; ex kund eller leverantörsbesök
 • Datum för resan
 • Start- och slutadresser
 • Biltyp (privat/förmånsbil)
 • Registreringsnummer
 • Möjlighet till flera typer av ersättningsformer (skattefri/skattebelagt)
 • Antalet körda kilometer

Fördefinierade rutter är till stor hjälp och säkerställer snabb och korrekt beräkning och de statliga schablonbelopp används automatiskt. Redovisningen sparas elektroniskt för kontroll och godkännande samt för underlag inför förmånsbestämmelse.

 

 

Indberetning af diæterRAPPORTERING AV TRAKTAMENTE

Som arbetsgivare kan du betala ut traktamente till de anställda som en ersättning för ökade levnadskostnader under tjänsteresor.

Medarbetarna rapporterar följande i ProTravel:

 • Datum för resan
 • Hela och eventuellt halva resdagar
 • In- eller utrikes
 • Evt. bekostade måltider eller logi

 

 

Underlättade rutiner och kontroll på dokumentationen

Med ProTravel samlas rapporteringen av resa och traktamente i en och samma lösning som är en integrerad del av den övriga registrering i ProMark – inklusive godkännande och automatisk överföring till lönesystem.

Det förenklar de interna rutinerna och ger fördelar för både medarbetaren och administrationen:

 • Sparar tid för medarbetare, chefer och löneadministration
 • Reducerar administrativa kostnader
 • Säkerställer överensstämmelse med lagar och dokumentationskrav
 • Ökar översikten för medarbetarna
 • Ökar förtroendet i företaget