Spara tid och pengar på tidredovisning med ProTime

ProMark med modulen ProTime är en online lösning för tidredovisning

ProMark med modulen ProTime är en online lösning för tidredovisning som minimerar administration och fel vid registrering av personalens närvarotid. Det användarvänliga systemet samlar in data om närvaro, frånvaro och arbetstid i realtid och skapar grunden för effektiv bemanningsplanering samt korrekt data för löneutbetalning. Det användarvänliga tidredovisningssystemet.

  • ProTime reducerar betungande administration
  • ProTime hanterar data i realtid och möjliggör löpande omplanering för effektiv kapacitetsutnyttjande
  • ProTime integreras standardmässigt med alla kända löne- och personalsystem

Användarvänlig tidredovisning i realtid

Med hjälp av ProTime registrerar personalen själva sina aktiviteter i realtid. Tidredovisningssystemet skapar översiktlighet, är intuitivt och hjälper medarbetarna via tydliga instruktioner och kontroller att korrekt registrering görs.

Registreringar för tidredovisningen samlas in med stämpelklocka eller via mobil och webbportal.

På så sätt minskar risken för fel och tidskrävande procedurer i förbindelse med kartläggning av arbetstider och samtidigt minimeras frånvaro. Detta betyder rätt registrering vid källan och reducerar administrativ tid i efterföljande led, till exempel vid attest och justeringar.

  • Tidredovisning i ProTime är användarvänligt och intuitivt
  • ProTime ersätter administrativt tunga processer för tidrapportering och uppföljning

Resultatet är korrekt rapportering av arbetstider och frånvaro, samtidigt som administrationen minskar dramatiskt!

ProTime tidredovisning gör det lättare för verksamheten att följa lagar och regler.

ProTime fungerar effektivt i relation till gällande regler och avtal för arbetstidslagen, då systemet kan administrera de regelverk som gäller för alla personalkategorier på företaget.

ProTime hanterar och stödjer gällande regler och avtal genom uppsättningar som återspeglar detaljerna i överenskommelserna, samt ger stöd för hantering av avvikelser vid fel eller överträdelser.

ProTime är ett effektivt verktyg för att skapa överblick över gällande arbetstidsregler.