Analys

Aktuellt överblick och faktabaserade beslut

Saknar ni en uppdaterad bild av verkligheten i ditt företag och spenderar ni onödig tid att diskutera dataunderlaget istället för att fatta rätt beslut? Med ProMarks moduler för rapportering och analys av data får ni ständigt uppdaterat information som enkelt kan delas tvärs över företaget. Det förbättrar möjligheten att fatta faktabaserade – och därmed mer kvalificerade – beslut.

Vi erbjuder följande moduler:

  • ProReport: Mer än 50 standardrapporter på olika nyckeldata i ProMark
  • ProBI: Business Intelligence-lösningen som gör det möjligt att analysera orsakssamband