Business Intelligence – ProBI

Dra fördel av företagets data för att fatta bättre beslut

ProBI är Business Intelligence-lösningen som gör det möjligt att analysera samband baserat på uppgifterna som finns i ProMark.

Med ProBI kan data från frånvaroregistreringar, projektregistreringar, övertidsberäkning med mer levereras över i ett datalager. Detta gör det möjligt för företaget att analysera och bearbeta dem i Excel eller ett annat verktyg. Företaget kan se sina data i helikopterperspektiv eller dyka in i detaljerna efter behov.

Dessutom kan ProBI leverera datakuber som kan kombineras med företagets övriga data och analyseras i företagets eget Business Intelligence-miljö. Det ger möjlighet för att sammanställa ProMark-data med företagets övriga data och analysera mer djupgående över olika system.

ProBI - dra fördel av företagets data för att fatta bättre beslut

Mycket data, snabbt!

Med ProBI får företaget snabbt en bättra överblick av de många värdefulla uppgifter som finns i ProMark och kan till exempel analysera:

  • Orsaker till frånvaro, fördelning på medarbetartyper, länder, enheter och avdelningar samt i vilka perioder frånvaron ha varit särskilt uttalad
  • Övertid och utgifter över hela organisationen
  • Effektiviteten av order och operationer, samt på anställda och arbetsflöden
  • Uppföljning av projekt med dimensioner och organisationshierarki

Slutligen kan ProBI också användas för att ge en bättre överblick över rensning i olika profiler i ProMark.

Överblick, insikt och bättre beslut

Med ProBI får företaget visuell överblick över en stor mängd uppgifter och kan när som helst analysera egna data närmre. Data och rapporter kan sammanställas efter behov för att få en detaljerad inblick i verksamheten.

I samband med analyser av till exempel frånvaro kan företaget snart få en översikt över omfattningen av sina utmaningar och var det kan vara nödvändigt att agera.

ProBI ser till kort sagt att data blir tillgängliga i förhållande till behov och situation – och kan användas aktivt som faktabaserad beslutsunderlag.