Rapportering med ProReport

Faktabaserade och effektiva beslut

Saknar du en uppdaterad bild av verkligheten i ditt företag? Och spenderar du onödig tid att diskutera dataunderlaget istället för att fatta rätt beslut?

ProReport tar ut nyckeldata som samlats in i ProMark och levererar ut informationen i form av standardrapporter. Rapporterna avser samtliga registreringstyper, exempelvis närvaro, frånvaro, projekt/aktivitet och produktionsdata.

De ca. 40 standardrapporterna i ProReport täcker de flesta företags behov. Samtidigt är det möjligt att skräddarsy egna rapporter, som motsvarar företagets behov.

Aktuellt överblick över fakta

Med ProReport kan företaget dela kunskap mellan avdelningar och divisioner genom att distribuera rapporter vid schemalagda tider.

Den automatiska distributionen av rapporter ger ständigt konkret information till de relevanta mottagarna. På så sätt får företaget en uppdaterad bild av verkligheten och slipper förlita sig på statistik från föregående period.

Individuell tillgång till rapportering

Via vår webbportal kan chefer och användare lätt och snabbt få tillgång till at ta ut de rapporter de behöver i den dagliga driften av företaget – antigen nu och här eller vid en viss tidpunkt. 

Rapporterna er personliga som standard, men kan delas i allmänhet eller med specifika användare. Dessutom är det möjligt att begränsa åtkomst för enskilda användare så att de bara ser rapporter som är relevanta för dem.

Via tillgänglighet, presentation och effektiv distribution av data som redan lagrats i ProMark kan företaget underlätta kunskapsutbytet, spara tid och säkerställa att alla rätt personer har samma uppdaterade informationer. Det gör det möjligt att fatta faktabaserade och därmed mer välgrundade beslut i företaget.

ProReport report: Employee All Day Absence ProReport report: All day absence