ProMark On-Premise

När ni själv tar ansvar för ProMark-servern

ProMark On-PremiseMed ProMark On-Premise installeras ProMark-lösningen på en dedikerad server inom företagets egen IT-miljö. Detta innebär att ansvaret för att säkerställa stabil drift och ständigt hålla koll på olika systemuppdateringar och säkerhetsaspekter ligger hos er egen IT-avdelning.

ProMark On-Premise kräver en initialinvestering i mjukvarulicenser som ger er permanent rätt att använda ProMark-lösningen. Investeringen beräknas utifrån vilka moduler ni väljer och hur många medarbetare som ska använda lösningen. Lösningen kan skalas upp eller ner efter behov, både i förhållande till funktionalitet och antal anställda (licensgrupp). Läs mer om tillgängliga moduler.

Dessutom finns det årliga kostnader för ett underhållsavtal som ger tillgång till nya mjukvaruversioner och till kundservice (Customer Care) som ger stöd vid utmaningar med uppsättning och användning av ProMark.

DÄRFÖR PROMARK ON-PREMISE

ProMark On-Premise är lösningen för företag som föredrar att ta ägandet av sin IT-infrastruktur själva och önskar maximal kontroll.

Fördelarna med ProMark On-Premise är:

  • Prestanda: Ni kan själv kontrollera prestanda utifrån den hårdvara ni använder/köper för ändamålet
  • Flexibilitet: Ni kan anpassa lösningen så att den stöder era specifika infrastruktur- och affärskrav
  • Full kontroll: Ni har själv full kontroll över hur era data lagras och hur de hanteras
  • Integrationsmöjligheter: Stor möjlighet att utveckla egna integrationer