(Svenska)
.
Kundinloggning

ProMark Private Cloud

Låt Mark Information sköta ProMark-miljön

Med ProMark Private Cloud tar vi ansvar för att leverera en stabil plattform för företagets ProMark-installation som drivs på en fjärrserver som huseras hos Microsoft Azure eller IT Relation.

All hårdvara och mjukvara är uteslutande avsedd för det enskilda företaget och IT-miljön kan anpassas så att det uppfyller era specifika krav, precis som det kan skalas inom ramarna ni har valt.

I förhållande till programvara kan ni antingen välja en prenumerationsbaserad licensmodell eller att investera i en permanent programvarulicens med en löpande underhållskostnad.

Full service ingår

Från första driftsdagen levererar vi full service för drift av servern dygnet runt, inklusive övervakning, säkerhetskopiering och systemåterställning, antivirus samt ett antal årliga uppdateringar.

I IT-driften ingår följande element:

ProMark Private Cloud IT-drift element

Därför ProMark Private Cloud

ProMark Private Cloud är för företag som vill ha säkrast möjliga drift av sin ProMark-lösning men som samtidig vill kunna anpassa lösningen till specifika krav.

Fördelarna med ProMark Private Cloud är:

  • Hög driftsstabilitet: Vi levererar en stabil ProMark-plattform som håller lösningen i drift dygnet runt, året runt
  • Skalbarhet: Högre skalbarhet än en on-premise infrastruktur
  • Ökad flexibilitet sedan molnmiljön kan anpassas så att den uppfyller era specifika behov
  • Besparingar: Infrastruktur, säkerhet och administration av applikationer hanteras av oss/tredjepartsleverantör
  • Ökad kontroll eftersom resurser inte delas med andra företag
  • Mer tid för andra arbetsuppgifter eftersom vi tar över ansvaret för den daglige driften