(Svenska)
.
Kundinloggning

ProMark Software as a Service-paket

3 olika ProMark-paket

ProMark 365 Cloud erbjuder ProMark som en Software as a Service-lösning i 3 olika paket. Läs mer om paketen och vilka moduler som ingår:

Överblick över ProMark Software as a Service-paket

ESSENTIALS – DET ENKLA VALET

Essentials-paketet innehåller grundläggande registrering av in- och utstämpling och heldagsfrånvaro (ProTime) där medarbetarna registrerar via webbportal och mobilapp. Systemet skickar ut påminnelser (ProNotify) så att registreringar og godkännanden blir klara innan lönen måste förberedas. Avvikelser skickas till chefen/administratören för godkännande.

Ledningen har tillgång till översiktsdata och standardrapporter (ProReport), och systemet integreras med löne- eller HR-systemet för enkel överföring av det färdiga löneunderlaget (ProHost).

PROFESSIONAL – DEN BREDA LÖSNINGEN

Professionals-paketet är den helt digitaliserade tidredovisningslösningen som på ett avancerat sätt kan styra alla arbetstidsregler och avtal, och klargör löneunderlaget via intelligenta dialoger med medarbetarna.

Dessutom ger detta paket också möjlighet för:

  • Planering av medarbetarnas arbetstid (ProSchedule)
  • Projektregistrering (ProJect)
  • Registrering via terminaler
  • Modern API-integration till t.ex. HR- och ERP-system

På så sätt är detta paket i större utsträckning ett arbetsverktyg för ledning och löneadministration för översikt och hantering av alla anställda, inklusive attestflöden, rapportering och påminnelser.

ENTERPRISE – DEN FULLSTÄNDIGA WORKFORCE MANAGEMENT-LÖSNINGEN

Enterprise-paketet är den fullständiga Workforce Management-lösningen som innehåller alla tillgängliga moduler i ProMark. Detta innebär full digitalisering av arbetsprocesser, användarupplevelser, analys- och uppföljningsalternativ, inklusive:

  • Avancerad semesterhantering (ProAbs Semester)
  • Strukturerad uppföljning av sjukfrånvaro och förenklad hantering av ersättning för sjukpenning (ProAbs Sjukdom)
  • Registrering av bilresor och traktamente (ProTravel)
  • Jobbregistrering (ProJob)
  • Prognos på bemanningsbehov och lönebudget för användning vid personalplaneringen (ProForecast)
  • Integration till alla relevanta affärssystem, inklusive datalager för avancerad business intelligence

Med Enterprise-paketet kan ni introducera digitalisering och automatisering på hela företaget i den takt som passar er. Något som förbättrar både effektivitet och medarbetarnöjdhet.