Integrationsmöjligheter till ProMark

Ett system kan inte allt!

Ofta kommer en lösning baserad på bara ett system tvinga företaget att kompromissa på en eller flera affärskritiska mål. En lösning bestående av ändamålsenliga och välintegrerade system ger ett betydligt flexiblare och mer effektivt stöd för företagets affärsprocesser.

ProMark är ett unikt verktyg för insamling, presentation och distribution av löne-, produktions- och projektrelaterad data. Genom integration med andra affärssystem, som till exempel HR, lön och ERP kan ProMark förse dessa systemen med värdefull och aktuell information om:

 • Närvaro
 • Frånvaro
 • Planering
 • Arbetsuppgifter/produktion
 • Lager
 • Kostnader

– på alla nivåer.

ÖKAD EFFEKTIVITET GENOM INTEGRATION

Genom att koppla ihop era IT-system så att data enkelt kan flöda över plattformar, kan ni skapa en mer sammanhängande infrastruktur. Det har stort värde för de flesta företag:

 • Data i realtid – när och var den behövs
 • Överblick och ett faktabaserat beslutsunderlag
 • Snabbare information och därmed möjlighet för snabbare reaktion på ändringar
 • Färre manuella administrativa rutiner
 • Färre fel vid överföring av data
 • Ökad effektivitet

Vi har mer än 400 kunder, och överallt integreras ProMark med lönesystemet – och oftast också med andra av kundens affärssystem. Det ger en mycket större nytta av de andra systemen.

ProMark erbjuder en mängd olika integrationsalternativ, från det mycket enkla till det mest moderna och avancerade. Läs mer om möjligheterna här: 
 

Enkel integration med ProHost Modern integration med ProHost API Skräddarsy ProMark med ProHost CAL Molnintegration med ProHost Certified 
 

Integration till Microsoft Integration till SAP