Integration till Microsoft

Öka värdet av din Microsoft-lösningMark Information är Microsoft Gold Partner

ProMark innehåller avancerad Workforce Management funktionali­tet som kompletterar kundens Microsoft Dynamics 365-suite. Som Microsoft Gold Partner erbjuder vi dokumenterad integration med dessa Microsoft-lösningar

 • Dynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Finance
 • Dynamics 365 Supply Chain Management
 • Dynamics AX
 • Dynamics NAV
 • Office 365

På det sättet kan ProMark bli en del av ett optimerat processflöde.

Via standardintegration kan ProMark leverera uppdaterade tids- och frånvaroregistreringar, lönedata, projekt- och serviceorderregistreringar, jobb- och produktionsregistreringar, bemanning samt information om materialförbrukning och kasserade enheter.

ProMark är dessutom tillgänglig som offentlig molnlösning på MS Azure-plattformen. Det hjälper till att säkra att kunderna förblir säkerhetskompatibla och kan skala sina IT-lösningar eftersom plattformen erbjuder pågående uppgraderingar och automationer.

MER VÄRDE AV MICROSOFT DYNAMICS 365 OCH ÖKAD EFFEKTIVITET

Integration mellan ProMark och Microsoft Dynamics har många fördelar för företaget:

 • Påminnelser, attest och valideringar säkerställer ett korrekt löneunderlag i tid med full transparens för anställda och ledare
 • Kombinerad tid- och jobbregistrering med hantering av undantag och avvikelser via kundspecifik inställning för fullständig överblick över effektiviteten
 • Stöder projekt- och aktivitetsregistrering, som gör det möjligt att följa upp på tidsförbrukning och ger ett exakt underlag för fakturering av kunder
 • Bemanningsplanering och omplanering för optimal utnyttjande av företagets resurs
 • Flera registreringsmetoder: Mobilapp, webbportal, terminaler och surfplatta, också med offline funktionalitet
 • Låga totalkostnader (TCO) och hög avkastning av investeringen (ROI) på ProMark-implementering av kollektivavtal och lokala avtal, inklusive garanterad compliance med gällande regler

Sålunda är ProMark en framtidssäker lösning för företag som har valt en Microsoft-strategi.