Integration till SAP

Få SAP-installationen ända ut till medarbetarna

ProMark innehåller avancerad Workforce Management funktionali­tet som kompletterar företagets SAP-suite.

ProMark opererar på en mer detaljerad nivå än SAP och använder en regelmotor som guidar medarbetarna när de registrerar. Detta säkerställer att data är giltiga. Dessutom kan ProMark kombinera tidsregistreringar med aktivitetsregistrering. Genom standardintegrationer blir dessa värdefulla data tillgängliga när de behövs.

ProMark har certifierad integration med SAP HCM, SAP SuccessFactors och SAP ERP. Således får företaget en helt optimerad affärslösning.

SAP Certified Integration with SAP ApplicationsSAP Certified Integration with SAP S/4HANA®Certifierad integration med SAP SuccessFactors/Cloud Solutions

EXAKTA LÖNE- OCH FRÅNVARODATA

Med ProMark kan företag samla in validerad tid- och närvarodata med kundunika behov jämfört med kollektivavtal och lokala avtal, inklusive flexibel hantering av avvikelser. Detta utgör det kompletta löneunderlaget för alla typer av anställda. Sålunda kompletterar ProMark SAP HCM och SAP SuccessFactors genom att samla upp och distribuera exakta löne- och frånvarorelaterade data – i realtid.

Från SAP HCM kan ProMark motta bl.a. medarbetarinformation, saldon och information om kostnadsställen och skicka tillbaka tids- och frånvaroregistreringar – utan behov av kundspecifik programmering.

I SAP SuccessFactors kan tiles och web widgets innehålla data från ProMark och SAP samtidigt. Och medarbetarna kan också få tillgång till mer avancerad funktionalitet t.ex. närvaroöversikt, kontosaldon, frånvarokalender, projektdata, attest mm.

Det minskar de manuella rutiner i löneberäkningen och fel i samband med överföring av data, ökar effektiviteten och säkerställer compliance med regelverk och lokala avtal.
 

UTÖK SAP TILL PRODUKTIONSGOLVET

Där SAP planerar tillgängligheten av resurs och distribuerar produktionsplaner baserad på efterfrågan eller beställningar på ett övergripande nivå, spårar ProMark prestanda och framsteg i realtid på en mer detaljerad nivå.

Med ProMark kan företag samla in data som t.ex. jobbtid, antal, kasserade enheter och status på jobb. Via integrationen kan ProMark skilja vilken SAP-modul orden kommer från utifrån SAP:s ordertyp, och returnera data på orden till den korrekta modulen i SAP.

Det ger företaget en mycket bättre överblick som säkerställer ett faktabaserat underlag för operativa beslut.
 

ÖKAT VÄRDE AV DINA SAP-LÖSNINGAR OCH HÖGRA EFFEKTIVITET

Integration mellan ProMark och SAP-lösningar har många fördelar för företaget:

  • Kombinerat närvaro- och projekt/aktivitetsregistrering med hantering av undantag och avvikelser
  • Påminnelser, attest och valideringar säkerställer riktig lön i tid med full transparens för anställda och ledare
  • Bemanningsplanering och omplanering på en detaljerad nivå, inklusive lagbaserade planeringsprocesser för optimal utnyttjande av företagets resurs
  • Flera standard användargränssnitt för anställda och ledare: Mobilapp, webbportal, terminaler och surfplatta, också med offline funktionalitet
  • Låga totalkostnader (TCO) och hög avkastning av investeringen (ROI) jämfört
  • med SAP SuccessFactors implementering av kollektivavtal och lokala avtal, inklusive garanterad compliance med tillämpliga regler

ProMark är sålunda en framtidssäker lösning för företag som har valt en SAP-strategi.